Journals

 • The Journal of Clinical and Mental Health Counseling

  JOURNAL OF CLINICAL AND MENTAL HEALTH COUNSELING

  The Journal of Clinical and Mental Health Counseling has started its publication life within the body of the Turkish Association of Psychological Counseling and Guidance on the 26th of July, 2021. It aims to contribute to academic and practical studies at both national and international levels. The journal is publishes twice a year.

  The Journal of Clinical and Mental Health Counseling is a peer-reviewed scientific journal publishing original theoretical and applied research, case studies and reviews in the field of behavioural sciences, primarily on clinical and mental health counselling.

  Regarding the TR DIZIN 2020 Ethical Criteria, the "Ethics Committee Approval" is required for the publications sent to our journal in 2020 and to be sent. In this context, information about Ethics Committee Approval (board-date-number) should be added in the method section of the article. Articles without Ethics Committee Approval will not be included in the evaluation process.

 • Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi

  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından 2018 yılında yayın hayatına başlayan Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi (KPDD) yılda iki kez yayınlanmaktadır. KPDD araştırma ve uygulamalar yoluyla en güncel kavramları, yeni fikirleri ve kariyer gelişim kuramları ile ilgili metodolojileri sağlamayı hedeflemektedir. 

  İNTİHAL RAPORU: 15.02.2020 tarihinden itibaren dergi editörlüğü tarafından alınan prensip karar gereğince dergimize gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmektedir. İntihal/Benzerlik oranı (kaynakça hariç) en fazla %20 olarak belirlenmiştir.

  ETİK KURUL ONAY BELGESİ: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21.02.2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur.

 • Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi

  1950’li yıllarda klinik ortamlarda hasta aile ve doktor etkileşimi ve tedavi odaklı başlayan aile terapileri alanı, 1980’li yıllarda önleyici ve gelişimsel işlevleri de üstlenerek aile psikolojik danışmanlığına yönelmiştir. Ülkemizde de 2000’li yıllardan itibaren toplum tarafından gerekliliği hissedilen ve meslektaşlarımızın Aile Psikolojik Danışmanlığı alt uzmanlık alanımızda artan çalışmaları, bu derginin yayımlanması için bizleri motive etmiştir. Dergimizin odak kapsamı “aile sistemini” ilgilendiren tüm konular olup; özellikle yakın ilişkiler, evlilik öncesi danışma, eş uyumu ve doyumu, aile danışmanlığında terapötik müdahaleler, farklı aile yapılarında (tek ebeveynli, üvey ebeveynli, evlat edinilmiş, engelli vb) aileler ile danışma, ailede gelişimsel ve ani krizlere müdahale, boşanmanın aile üyelerine etkisi, boşanma süreci danışmanlığı, boşanma sürecinde terapötik arabuluculuk, aile ve çocuk hukuku, ebeveyn çocuk ve ergen ilişkisi konuları dahil edilecektir. Dergimizin yılda iki sayı olarak çıkartılması planlanmakta ve uluslararası nitelik kazanması, yayın kuruluna uluslararası bilim insanlarının katkı sağlaması için çalışmalarımız sürmektedir.

  MAKALE ŞABLONU için tıklayınız.

  TELİF HAKKI DEVİR FORMU için tıklayınız.   TAAHHÜTNAME için tıklayınız.

 • The Journal of School Counseling

  Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan araştırma makalesi şeklindeki yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunludur. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

   

  Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi;

  ASOS Index, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Directory of Research Journal Indexing, CiteFactor ve Scientific Indexing Services

  tarafından dizinlenmektedir.